Ф.398-22

1751. март 1, Беч
Пергамент, латински језик, 1 лист (велики формат), рукопис, делимично оштећен, без печата.
Диплома царице Марије Терезије о даровању племићке титуле, уз право употребе племићког печата, Максиму Мириловићу (Mirillovics), некадашњем заставнику Фелдварске тврђаве (Фелдварског Шанца; Feudvár), његовој жени и деци, као и будућим наследницима именованих, оба пола.

Scroll to Top