Ф.398-27

1780.   октобар 10, Будим
Хартија, немачки језик, 18 листова, рукопис (облик књиге тврдог повеза), очувана, печат службеника.
Уредба царице Марије Терезије којом се регулишу права и обавезе (сталежа) кројача, ћурчија, чизмара, ковача, опанчара, бравара, ужара, грнчара, ременара, тесара, обућара, столара, колара и везача у Валпову, Михољцу, као и осталим местима који припадају Васповском властелинству на територији Вировитичке жупаније.

Scroll to Top