Ф.398-03

1612. jануар 10, Грац
Хартија, немачки, српски језик, 2 листа, рукопис, очуван; печат оштећен.
Патент војводе Фердинанда којим се потврђује ранија одлука да игуман манастира Марче, Симеон Вретанић који је 1611. године постављен за епископа Влаха и Срба, има власт да прогони и кажњава народ и његово празноверје, уз коришћење и световних овлашћења.

Scroll to Top