Ф.398-33

1810. октобар 2, Пешта
Хартија, мађарски језик, 4 листа, рукопис, очуван, без печата.
Потврда жупаније Хевеш и Килше Солнок (Heves és Külsö Szolnok) о даровању племићке титуле, као и свих племићких прва, Андрашу Цернеја Черњанском (Csernai Csernyánsyky András) на основу повеље жупаније Тренчин издате 10. августа 1783. године.

Scroll to Top