Ф.398-34

1813. мај 19, Беч
Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван, папирни печат.
Објава аустријског цара Франца I којом се Николи Вуковићу (Vukovics), и пре навршеног пунолетства, допушта слободно држање и управљање поседом места Берексо (Bereghszo) на територији Тамишке жупаније.

Scroll to Top