Ф.398-35

1815. август 25, Париз
Хартија, латински језик, 18 листова, рукопис (облик књиге меког повеза), очувана, без печата.
Привилегија аустријског цара Франца I издата угарским кројачким еснафима (hungaricorum sartorum cehalium) Слободног и краљевског града Темишвара.

Scroll to Top