Ф.398-41

1833. април 15, Мако
Хартија, мађарски, латински језик, 12 листова, рукопис (облик књиге тврдог повеза), оштећена, папирни печат.
Потврда Чанадске жупаније о племићком пореклу породице Карачоњи (Karátsonyi, Karátsony, Karátsoni, Karátson) која се издаје на основу постојећих аката у жупанијској архиви.

Scroll to Top