Ф.398-48

1857. јaнуар 22, Нови Сад
Хартија, немачки језик, 1 лист (велики формат), рукопис, очуван, папирни печат.
Диплома којом Градско начелство Слободног и краљевског града Новог Сада одликује почасним грађанством српског патријарха Јосифа Рајачића.

Scroll to Top