Ф.398-05

1626. јун 20, Шарвар
Хартија, мађарски језик, 2 листа, рукопис, очуван, без печата.
Препис сведочанства којим велики жупан жупаније Ваш, гроф Пал Надажди (Nadasdi, de Nádasd) , потврђује племство Хато Мартоњу (Hato Mártony) и његовом сину Јаношу, на основу племићке повеље дароване од стране Фердинанда III оцу поменутог, Тамашу Хато (Hato Thamas) .

Scroll to Top