Ф.398-06

1629. јун 1, Беч
Хартија, латински, 1 лист (велики формат), рукопис, очуван, без печата.
Повеља којом цар Фердинанд II дарује племство, уз право употребе племићког печата и уживање свих повластица и имунитета, Блаши Петеру Филистеи де Кесер (Blasÿ Peter Philistei de Keser; Blasium Peter), његовој породици, те његовом брату и свим будућим наследницима оба пола именованих.

Scroll to Top