Истраживање српских привилегија у Темишвару и Сегедину

Истраживање српских привилегија у Темишвару и Сегедину


Поводом пројекта „Српске привилегијеˮ, у Националном архиву – Служба Тамишке жупаније у Темишвару, у периоду од 22. до 25. септембра 2019. године, стручни радници Архива Војводине вршили су истраживање и скенирање архивске грађе: виши архивист Зоран Стевановић, архивски саветник мр Дејан Јакшић и администратор информационих система и технологија Драган Танасковић.

Скенирана је грађа која потиче из седам архивских фондова и сведочи о положају Срба у Банату, односно националним и градским привилегијама од 15. до 19. века. Зоран Стевановић је 26. септембра 2019. године посетио Архив Чонградске жупаније у Сегедину, где је преузео одабрану архивску грађу у вези са Србима и владарским привилегијама, коју су дигитализовале колеге из Мађарске.

Scroll to Top