Јавне набавке – Радови 2022

ЈНОП  12/2022
Предмет јавне набавке, радови: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора
Редни број набавке: ЈНОП  12/2022Предмет јавне набавке, радови: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Рок за подношење понуда: 12. 12. 2022. године до 10.00 часова
Јавно отварање понуда:
12. 12. 2022. у 10.00 часова

Scroll to Top