Међународни дан архива у Архиву Војводине (9. јун)

Архив Војводине је ове, 2013. године, први пут обележио Међународни дан архива, који се у целом свету празнује од 2008. године. Архиви током овог месеца организују своје промотивне програме за стручну, научну и ширу јавност.

Обележавајући овај дан радно, Архив Војводине је 7. јуна, организовао за медије, разговор и изложбу оригиналних докумената из Збирке повеља и   диплома, која је категорисана као фонд од изузетног значаја. Уводно излагање о раду Архива као установи заштите, о повељама и документима који чине ову збирку, о заштити и дигитализацији, је одржао Бранимир Андрић, директор Архива Војводине.О палеографским особинама ових докумената, и форматима записа је говорио мр Дејан Јакшић, а Владимир Иванишевић је представио међународне архивске организације са којима Архив сарађује.

У понедељак, 10. јуна, је за архивисте, професоре и студенте Филозофског факултета у Новом Саду и новинаре, уприличено једночасовно стручно предавање др Карла Хајнца, представника ICARUS-а из Беча. Господин Хајнц је након представљања Међународног центра за архивска истраживања са седиштем у Бечу (ICARUS), представио Портал Monasterium, виртуелни архив који садржи више од 250.000 повеља и диплома. Он се првенствено бави дигиталном обрадом архивске грађе, као и развојем и систематизацијом стандарда када је у питању дигитална обрада архивске грађе. Захваљујући овом порталу архивска грађа је постала доступна on-line преко интернета.

У пројекту тренутно учествује преко 100 партнера из 11 земаља. Сакупљена је и обрађена архивска грађа из 458 фондова са 250.000 повеља, односно преко пола милиона дигиталних снимака. Портал садржи повеље из средњег и раног новог века.

Архив Војводине ће бити први архив из Републике Србије, чија ће Збирка повеља и диплома бити доступна on-line преко интернета, на Порталу Monasterium.

Scroll to Top