Учешће на другом Конгресу архивиста Босне и Херцеговине

Бихаћ, 5–7. јуна 2013.

Други конгрес архивиста Босне и Херцеговине (Second congress of Bosnia and Herzegovina archivists), међународни стручни архивистички скуп, одржан је од  5. до 7. јуна 2013. године у Бихаћу, Федерација Босне и Херцеговине. Организатори Конгреса су били Архивистичко удружење Босне и Херцеговине и  Архив Унскосанског кантона у Бихаћу. Теме овогодишњег скупа су биле: Држава, Политика и архиви, Архиви и информацијско окружење.

Архив Војводине је имао своје представнике:  Милену Поповић Субић, тема рада: Битисање архива као израз политичке воље и Данијелу Бранковић, тема рада: Архиви у виртуелном свету: Модернизација архива као одговор информационим захтевима корисника.

Scroll to Top