Милован Пизари: Злочини над српским цивилним становништвом у рату од 1914. до 1918. године

PISARRI Milovan (Милован Пизари)
Sul fronte balcanico:
guerra e crimini contro la popolazione civile in Serbia tra il 1914 e il 1918
Нови Сад, 2019.

Scroll to Top