КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861) XVI/1

Први светски рат 1914-1918 – Злочини над српским цивилним становништвом – Србија

PISARRI Milovan (Милован Пизари)
Sul fronte balcanico:
guerra e crimini contro la popolazione civile in Serbia tra il 1914 e il 1918
Нови Сад, 2019.

Scroll to Top