НОВИ ЧОВЕК У СТАРОМ СВЕТУ

Издавачи
Архив Војводине

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Весна Башић, архивски саветник

Рецензенти
проф др Слађана Миленковић
проф. др Зорица Кубурић
проф. др Саша Марковић

Илустрације на корици
напред Јован Удицки као учитељ са својим ђацима.
позади Јован Удицки међу члановима митровачког Црвеног крста.

Дизајн корица
Павле Бајазет

Два су разлога због којих се враћамо Јовану Удицком. Први је дуг који имамо према његовој рукописној заоставштини и породици која нам је исту поверила на бригу и старање, не са циљем да је љубоморно чувамо за себе, већ да јој се као истраживачи и аналитичари у потпуности посветимо, а други је проста чињеница да је својим делом Јован Удицки, једна од најкрупнијих фигура митровачког културног и друштвеног живота из периода прве половине прошлог века, то у потпуности заслужио. Враћајући му се још једном ми заправо допуњавамо већ исписану биографију1 свесни да у исто време исписујемо и животопис Сремске Митровице, града у којем је Удицки живео, стварао и којем је, коначно, поклонио сву своју љубав и стечено знање.

Scroll to Top