Томић, Дејан: Апотеоза Њ. В. Краљу Петру I Карађорђевићу, Архив Војводине – ИК „Прометеј“ – Књижевна задруга Српског народног вијећа – Задужбина краља Петра I Карађорђевића, Нови Сад – Подгорица – Опленац – Топола 2021.

Ново издање: АПОТЕОЗА Њ. В. КРАЉУ ПЕТРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА СРПСКОГ НАРОДНОГ ВИЈЕЋА (Подгорица), ЗАДУЖБИНА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА (Опленац – Топола) и ПРОМЕТЕЈ (Нови Сад) објавили су заједничко издање АПОТЕОЗА Њ. В. КРАЉУ ПЕТРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ аутора Дејана Томића.

Scroll to Top