Одржан семинар на тему Заштита архивске грађе и документарног материјала

У организацији Public Finance Office, агенције за финансијско и буџетско пословање, у Иригу 29. 2. 2024. одржан је семинар на тему Заштита архивске грађе и документарног материјала – обавезе јавног и приватног сектора. Предавачице су биле Светлана Јовановић, виша саветница
 у Кабинету Владе РС, у јединици за имплемнтацију стратешких пројеката ИТ и е Управе и Милена Поповић Субић, архивска саветница у Архиву Војводине.

Scroll to Top