Oвде почивају у вечном миру – Гробља у Кикинди / Itt nyugszanak örök békében – Nagykikindai temetők

Главни и одговорни уредници                                Fő- és felelős szerkesztők
Др Небојша Кузмановић                                     Dr. Nebojša Kuzmanović
Бране Маријановић                                                  Brane Marjanović

Превод на српски                                                      Szerbre fordította
Mарта Иштван                                                           István Márta                            

Лектори за српски језик                                           Lektorok a szerb nyelvre
Проф. Славица Ђурица                                            Prof. Slavica Đurica
Проф. Стево Егеља                                                   Prof. Stevo Egelja
Проф. Слободан Томић                                            Prof. Slobodan Tomić

Лектор за мађарски језик                                        A magyar nyelv gondozása
†Јожеф Сабо (Бачка Топола)                                   †Szabó József (Topolya)

Графичко ппланирање                                             Grafikai tervezés
и компјутерска припрема за штампу                   és számítógépes nyomdai előkészítés
Роберт Генцел                                                           Göncöl Róbert

Захвалан сам Марти Иштван на историјском документовању, очувању успомене на наше вољене преминуле, на доказивању нашег садашњег верског живота. Гробље није само у прошлости била негована територија, него је то и данас верско свето место које нас повезује са нашим најмилијима и са Творцем Богом. За нас је ова књига не само присећање на старе успомене, него откривање вере у свим временима, поштовање исте и њено вредновање. Вером су наши преци обогаћивали своје потомке. Вера је заоставштина за будуће генерације, али и сигурност опстанка. Богато животно искуство, мирољубива форма живота, веза са оноземаљским светом, са добрим Небеским Оцем, који нас очекује са љубављу са нашом преминулом браћом и сестрама у својој вечитој небеској кући. Цркве и гробља су сусрети са нашим вољенима.

Hálásan köszönöm István Mártának mindkét könyvét elhúnyt szeretteinknek emlékét őrző történelmi dokumentálását, a vallási életünk jelenjének az igazolását. A temető nemcsak régente volt gondozott terület, de még ma is gondozott terület, vallási kegyhely, amely még ma is egybeköt minket elhúnyt szeretteinkkel és a Teremtő Istennel. Számunkra ez a két könyv nemcsak régi emlékek felidézése, de mindenkori hitünk feltárása, megbecsülése és kiértékelése. Őseink a hittel gazdagították utódaikat. A hit hagyaték a jövő nemzedék számára, de létfenntartó biztonság is. Gazdag gyakorlati élettepasztalat, békés életforma, kapcsolat a túlvilággal, a jó Mennyei Atyával, aki szeretettel vár minket elhúnyt testvéreinkkel az örök mennyei hazában. A templomok és a temetők találkozás elhúnyt szeretteinkkel.

Scroll to Top