ПОКРЕНУТ ПОРТАЛ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ – АРХИВУМ

ПОКРЕНУТ ПОРТАЛ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ – АРХИВУМ

 

Архив Војводине је у склопу своје издавачке делатности покренуо „ПОРТАЛ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ – АРХИВУМ“, на којем ће се објављивати ауторски чланци, прикази и други садржаји из области архивистике, као и садржаји који се тематски односе на различите аспекте историје и других друштвених дисциплина. Осмишљавањем посебног портала са сопственим визуелним идентитетом, Архив Војводине додатно је унапредио своју издавачку делатност у форми специфичног периодичног издања доступног на интернету.  Главни и одговорни уредник портала је др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине.

Портал је 13. новембра 2019. године регистрован од стране Националног ISSN центра Србије, који му је доделио серијски број: ISSN (Online) 2683-4405. Сви до сада објављени садржаји доступни су на сајту портала. (https://arhivvojvodine.org.rs/archivum/)

 

Scroll to Top