Посета представника Министарства културе и информисања Републике Србије, Архиву Војводине

Посета представника Министарства културе и информисања Републике Србије, Архиву Војводине


На иницијативу др Небојше Кузмановића, директора Арива Војводине и Милене Поповић Субић, програмског директора Архива, данас, 18. децембра 2018, одржан је састанак у Архиву Војводине са др Дејаном Масликовићем, помоћником министра културе и Ђуром Радовићем, саветником, у Сектору за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности Министарства културе и информисања Републике Србије. Састанку су присуствовали и Весна Башић, архивски саветник и Дејан Маодуш, виши архивист.

Др Небојша Кузмановић је на почетку састанка изразио захвалност на посети, а затим је укратко упознао госте са радом, пројектима и плановима, као и будућим пословима у Архиву.

Милена Поповић Субић је у наставку разговора изнела предлоге за наставак добре праксе Архива на превођењу међународних стандарда, с обзиром на то да ће њихова примена бити инкорпорирана у архивско законодавство Републике Србије, као и у већини европских земаља. Такође, истакла је потребу превођења стручне литературе која ће бити  неопходна архивистима током стручне обуке, полагања стручног испита, али и усавршавања у архивској струци.

Предложила је заједничку организацију стручних радионица, курсева или обука за запослене у архивима у вези са електронским пословањем, дигитализацијом итд., уз подршку Министарства културе, током следеће године.  

Дејан Маодуш је укратко описао апликацију за прегледање матичних књига и претрагу података, а затим је изнео идеје за будуће пројекте у вези са дигитализацијом архивске грађе.

Др Дејан Масликовић је предложио да се Архив Војводине у договору са неким архивом (нпр. Историјски архив Београда), јави на конкурс Министарства културе у вези са заштитом архивске грађе (нпр. пројекат дигитализације матичних књига) и да то буде заједнички пројекат, будући да ће то бити бржи, практичнији и јефтинији начин у реализацији пројекта.

У наставку разговора разматрани су проблеми недостатка запослених у архивима, неразумевања локалних самоуправа за рад архива, као и других проблема који су заједнички скоро свим архивима у Републици Србији.

Састанак је био изузетно користан с обзиром на то да су за неке идеје, одмах предложени и конкретни планови за реализацију.

Scroll to Top