ПОВЕСТ СРБА НА АПЕНИНСКОМ ПОЛУОСТРВУ

Др Мила Михајловић

Издавачи
Архив Војводине
Oltre il mare

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Рецензенти
Др Дејан Булић
Проф. др Момчило Павловић
Проф. др Миливоје Павловић

Књига др Миле Михајловића резултат је увида у до сада мање познату или сасвим непознату грађу о везама Срба с Италијанима, али и о релевантном утицају српских миграција на економске, друштвене и културне токове на балканском и медитеранском простору.

Scroll to Top