СВАКО ОСВАЈА СВОЈ АРАРАТ 2

Милан Живановић

Издавачи
БАНАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

За издаваче
Радован Влаховић
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Радован Влаховић

Рецензент
Др Наталија Лудошки

Лектура
Аутор

Слог и прелом
Александар Карајовић

Текстови из ове збирке различитих текстова – казује и сам аутор – писани су различитим поводима, највише у периоду 2000 – 2006, за профилисане и омеђене просторе, најчешће новина, “Дневник”, у коме сам радио. Неколико рукописа се сада о објављује по први пут. Нису имали среће раније, а сада су добили другу шансу… Живановић скромно каже да је редослед поглавља и текстова “готово случајан” и да се ослањао на сачувану документацију пронађену у расходованом лаптопу и похабаним кутијама и фасциклама.

Scroll to Top