Пројекат ”Холокауст, европске вредности и локални архиви”


Драги пријатељи, у овим тренуцима када се сви заједнички боримо да сузбијемо заразу корона вирусом, наш је задатак да покажемо одговорност, смиреност и рационално и дисциплиновано пратимо и извршавамо упутства здравствених стручњака, Владе Србије и наших покрајинских органа. Али исто тако треба да наставимо да радимо и стварамо у новим условима. Тако смо и ми прилагодили почетак нашег новог пројекта тренутним околностима.

Oвим путем најављујемо да ћемо 21. априла 2020. године званично почети пројекат ”Холокауст, европске вредности и локални архиви”, али уместо на јавном скупу, који је планиран да се одржи у Архиву Војводине са представницима наших партнерских организација из Аустрије, Мађарске, Немачке, Пољске, Словачке, Чешке, и наравно из Србије, ово ћемо учинити – ДИГИТАЛНО.

Пројекат „Холокауст, европске вредности и локални архиви” развили су и воде Архив Војводине и НВО Тераформинг из Новог Сада. Циљ пројекта је стварање и имплементирање специфичне одрживе методологије за развој иновативаних приступа архивској педагогији у локалним архивима. Сврха овог рада је оснаживање и подизање квалитета архивистике са фокусом на локалну историју и локалну грађу која ће послужити као база за стварање едукативних програма о животу пре и за време Холокауста, за инкорпорисање архивске педагогије у свакодневни рад локалних архива према јавности, школама и установама културе, као и за представљање локалних микроисторија међународној јавности.

Током следећа 24 месеца, партнери из Србије, Аустрије, Мађарске, Немачке, Пољске, Словачке и Чешке, као и учесници из Израела, Велике Британије, Сједињених Америчких Држава, Норвешке, Грчке и Холандије, у сарадњи са локалним јеврејским и ромским заједницама, размениће искуства кроз низ радионица и конференција, и кроз имплементацију овог програма подржати мрежу архива у АП Војводини. Сакупљена искуства биће представљена у публикацији која ће послужити као база за имплементацију оваквих програма у другим деловима Европе. У сарадњи са Фондацијом „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ пројекат је уклопљен у програм Европска престоница културе 2021.

У току овог процеса, на бази локалне архивске грађе развићемо едукативне графичке новеле о животу у различитим деловима Војводине пре Другог светског рата, као и о временима окупације, страдања и отпора. У сарадњи са локалним архивима и другим актерима образовања и културе, ови материјали биће уклопљени у образовне програме са циљем да послуже за борбу против искривљења и манипулације историјом, да подрже и промовишу историјско знање и културу сећања на Холокауст, Самударипен и друге злочине и масовна кршења људских права почињених током Другог светског рата, који су обележили двадесети век.

Сећање на ове догађаје, као и историјске лекције које су произашле из искустава Другог светског рата, представљају темељ савремених европских вредности – Европе која ставља човека у центар, кроз владавину права, демократију и основна људска и грађанска права.

 

——————

Dear friends, in these moments when we are all fighting together to suppress the coronavirus pandemics, it is our duty to show solidarity, calmness, and follow the instructions of healthcare professionals in a rational and disciplined manner. But also, defying the coronavirus, life must go on, and we must continue to work and create in the new conditions. We adjusted the launch of our new project to the current circumstances, too.

In spite of the coronavirus, we hereby announce that on April 21st 2020, we will officially launch the project, but instead of a public gathering in Novi Sad with our partner organizations from Austria, Czechia, Germany, Hungary, Poland, Slovakia, and of course Serbia, we will do it – digitally. Stay tuned!

The project “The Holocaust, European Values and Local History” is developed by the Archives of Vojvodina and Terraforming NGO from Novi Sad.

It aims to develop, pilot and introduce sustainable methodologies and tools for an innovative approach in archival pedagogy in local archives. Our objective is to empower and train the archivists to create own educational outreach programs about the life before, and the times during the Holocaust, based on own archival materials and local history, and to incorporate archival pedagogy in their long-term activities, presenting in the same time local micro-histories to global audiences.

During the next 24 months, partners from Serbia, Austria, Czechia, Germany, Hungary, Poland, Slovakia, as well as project participants from Great Britain, Greece, Israel, the Netherlands, Norway, and United States, and in cooperation with the local Jewish and Roma communities, will exchange best practices and support a coalition of archives in Vojvodina province in Serbia with aim to gather experiences for future implementation of similar programs in local archives in other parts of Europe, particularly South-East and East Europe.

In cooperation with the Foundation Novi Sad 2021, the project is embedded in the official program of the European Capital of Culture Novi Sad 2021.

During this process we will also develop several educational graphic novels about the life in various parts of Vojvodina before the WWII, and the times of occupation, suffering and resistance. In cooperation with local archives, and other actors of education, these materials will be permanently incorporated in education with aim to counter historical distortion and denial, and to promote knowledge and culture of remembrance of the Holocaust, as well as Samudaripen and other genocides, crimes against humanity and large-scale breaches of human rights during the WWII that have marked 20th century.

Remembering this history is a cornerstone of European values – a Europe that places humanity at its center, protected by the rule of law, democracy and fundamental rights.

 

Scroll to Top