РАДНА ПОСЕТА ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ НИШ

РАДНА ПОСЕТА ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ НИШ

Дана 4. августа 2021. године у радној посети Историјском архиву Ниш били су др Борис Булатовић и Владимир Мучибабић. У оквиру посете презентовани су досадашњи бројеви часописа Археон, након чега су у разговору са директорком Историјског архива Ниш, Снежаном Радовић, као и архивистима Николом Арсићем, једним од уредника нишког архивистичког часописа Пешчаник, Миљаном Ђорђевић, Душаном Андрејевићем и Милутином Милтојевићем размењена уредничка искуства, при чему је превасходна пажња усмерена ка испуњењу захтева формулисаних у Правилнику о категоризацији и рангирању научних часописа донетом од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 30. 12. 2020.

Scroll to Top