RS 002 F. 105 НОВОСАДСКА ПРОДУКТНА И ЕФЕКТНА БЕРЗА

Назив:     НОВОСАДСКА ПРОДУКТНА И ЕФЕКТНА БЕРЗА
Сигнатура:     RS 002 F. 105
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1921-1941
Датуми постојања творца:     1921-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,25, књига: 45, кутија: 37
Назив/Име ствараоца(лаца):     Новосадска продуктна и ефектна берза
Историјат фонда/збирке:     Архива бивше Трговинско-индустријске и занатске коморе се за време и након окупације налазила у згради Коморе, заједно са архивом бивше Новосадске ефектне и продуктне берзе (Ф.173 787-4631/1946 I-1). Према допису Ликвидационе комисије Трговинско-индустријске коморе у Новом Саду од 15.07.1948. (Ф.121 327/1948) Архив Војводине се обавештава да му се ставља на располагање целокупна архива Коморе као и остаци архиве бивше новосадске Берзе. На исти документ је руком дописан податак да је на основу усменог договора са Комисијом, архива Коморе остала у просторијама бивше ТИЗ коморе, због, претпоставља се, недостатка смештајних могућности Архива. Овај податак потврђује документ Ф.121 544/1948 од 03.11.1948. у ком пише да се у сутерену зграде бивше Коморе налази архива Коморе (вероватно и део архиве Берзе).
Према извештају стручне комисије Архива Војводине од 26.09.1956. године (Ф.121 592/1956) приликом прегледа архивске грађе на тавану зграде Извршног већа (данас зграда Владе Војводине), пописана је, између осталог и грађа бивше Новосадске продуктне и ефектне берзе у количини од 10 кубних метара. Комисија је предложила да се, с обзиром на непогодности даљег задржавања грађе, још у току те или наредне године приступи сеоби.
Преузимање грађе:     Грађа Избраног суда Новосадске ефектне и продуктне берзе за период 1921-1941 примљена је 1956. године под бројем 46 у улазном инвентару Архива Војводине у количини од 378 фасцикли и 36 књига. Записника о примопредаји нема.
О пријему грађе која се односи на Управу берзе нема података.
Оквир и садржај:     Грађа садржи податке о раду берзе, пословним трансакцијама, ценама појединих пољопривредних артикала и њихове курсне листе за читав период рада Берзе. Такође садржи предмете судских спорова које је на основу берзанских узанси решавао Избрани суд Берзе; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа се састоји од 45 књига и 37 кутија списа, од тога 14 књига и 31 кутија списа припада Избраном суду, а 31 књига и 6 кутија списа Управи берзе.
Преписка је одложена хронолошки према бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 313 ПРОДУКТНА БЕРЗА (ФОНД)

 

Scroll to Top