RS 002 F. 108 ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА

Назив:     ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА
Сигнатура:     RS 002 F. 108
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1923-1930
Датуми постојања творца:     1922-1930
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,82, књига: 2, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Инспекција парних котлова
Историјат фонда/збирке:     Према подацима из историјата архивског фонда, архивска грађа настала радом Инспекције парних котлова – Велики Бечкерек преузета је 1956. године приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа АПВ у Сремске Карловце. Записника о примопредаји нема а исто тако ни у књизи улазног инвентара није заведен овај пријем. У Архиву је извршено одабирање архивске грађе за трајно чување. Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Архивска грађа је на српском језику. Списи и књиге су мањим делом сачувани. Од научно – информативних средстава израђени су сумарни инвентар и белешка о фонду. Фонд је проглашен културним добром и доступан је за коришћење.
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је архивска грађа настала радом Инспекције парних котлова – Велики Бечкерек преузета је 1956. године приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа АПВ у Сремске Карловце. Записника о примопредаји нема а исто тако ни у књизи улазног инвентара није заведен овај пријем.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: подаци о организацији Инспекције, броју парних котлова, извршеним прегледима и пробама парних котлова.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 113 ОБЛАСТ БЕОГРАДСКА (ФОНД)
RS 002 F. 102 НАДЛЕШТВО ПОДБАНА ЗА БАНАТ, ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА (ФОНД)

 

Scroll to Top