RS 002 F. 114 ОБЛАСТ СРЕМСКА

Назив:     ОБЛАСТ СРЕМСКА
Сигнатура:     RS 002 F. 114
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВУКОВАР
Распон грађе:     1882-1931
Датуми постојања творца:     1923-1929
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,72, књига: 2, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Област сремска
Преузимање грађе:     Не зна се тачно када је архивска грађа настала радом Сремске области – Вуковар преузета. Претпоставља се да је преузета 1956. године од Извршног већа АПВ јер у књизи улазног инвентара Архива Војводине постоји забележен пријем под редним бројем 64, где је наведено да је тада предата и финансијска документација Сремске области. Јавно предузеће „ Путеви Србије ” предало је Архиву Војводине 2011. године (Записник о примопредаји 031.5 – 8/2011) део архивске грађе овог фонда из 1928. године у количини од 0,005 м. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 404.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чини: преписка великог жупана Сремске области у Вуковару; уредбе обласне скупштине; извештај о раду обласног одбора Сремске области; уредбе Сремске самоуправе; другостепена решења о променама у матичним књигама рођених и венчаних; откуп патронатских обавеза велепоседника према цркви; преписка просветног одељења ( персонална досијеа наставног и помоћног школског особља – досијеи значајних личности; Душан Котур – музичар, Радивој Врховац и др.), хидротехничког ( пројекти за градњу водовода, нацрт зграде Фрање Гашпарца у Сремским Карловцима, записник поводом изведених радова на Каменичком потоку у Сремској Каменици) и пољопривредног ( набавка пољопривредних справа и алата, евиденције набављеног семена за сетву, статистика пољопривредних поседа, платни спискови одељења за пољопривреду и др) одељења; ветеринарске закладе Сремског обласног одбора; преглед прихода и расхода општинских ветеринарских заклада у појединим срезовима и градовима; контролник особља; патријалник буџета и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.114 је сређен по принципу провенијенције. Архивска грађа је систематизована по следећим организационим јединицама: Велики жупан Сремске области, Вуковар; Велики жупан Сремске области, Вуковар – Просветно одељење; Велики жупан Сремске области, Сремска Митровица – Хидротехнички одељак; Велики жупан Сремске области, Вуковар – Одељење за пољопривреду; Обласна скупштина, Вуковар; Одбор области Сремске, Вуковар; Одбор области Сремске, Вуковар – ветеринарске закладе. Унутар организационих јединица архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 59 МИРОВИНСКА ЗАКЛАДА СТАЛНО НАМЈЕШТЕНИХ ОПШТИНСКИХ ЧИНОВНИКА ЖУПАНИЈЕ СРЕМСКЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top