RS 002 F. 128 КАМЕНОЛОМ АПВ “РАКОВАЦ”

Назив:     КАМЕНОЛОМ АПВ “РАКОВАЦ”
Сигнатура:     RS 002 F. 128
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     РАКОВАЦ
Распон грађе:     1929-1955
Датуми постојања творца:     1929-1960
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,8, књига: 39, кутија: 40
Назив/Име ствараоца(лаца):     “Војводинапут”–”Рудници неметала” Радна организација за експлоатацију, обогаћивање, оплемењивање и продају неметаличних минералних сировина, са потпуном одговорношћу
Преузимање грађе:     Архив Војводине је на захтев Историјског архива града Новог Сада извршио преузимање грађе овог фонда 23. октобра 1962. године (Примопредајни записник бр. 02-288/1, број улазног инвентара 84). Преузета грађa је део фонда који се већ налазио у Архиву Војводине, али не постоје подаци када је он преузет.
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чине документа о раду органа управљања предузећа, материјали у вези са испоручивањем каменог материјала из каменолома, као и материјали о раду одбора за подизање каменолома у Раковцу. У овом фонду налазе се и финансијска и персонална документација радника, затим документа службе радничког снабдевања и материјали о раду синдикалне подружнице.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда је сређен по бројевима деловодног протокола, а за део фонда су формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top