RS 002 F. 129 УДРУЖЕЊЕ СЛУЖБЕНИКА ФИНАНСИЈСКОГ ОДЕЉЕЊА КРАЉЕВСКЕ БАНСКЕ УПРАВЕ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ У НОВОМ САДУ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ СЛУЖБЕНИКА ФИНАНСИЈСКОГ ОДЕЉЕЊА КРАЉЕВСКЕ БАНСКЕ УПРАВЕ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ У НОВОМ САДУ
Сигнатура:     RS 002 F. 129
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1930-1941
Датуми постојања творца:     1930-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,4, књига: 2, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење службеника Финансијског одељења Краљевске банске управе Дунавске бановине у Новом Саду
Преузимање грађе:     Нема прецизних података о пријему грађе у Архив, претпоставља се да је примљена када и грађа Краљевске банске управе Дунавске бановине, 1956. године, у књизи улазног инвентара овај пријем заведен је под бројем 39.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: Евиденција аката, подаци о оснивању, организацији и делатности Удружења, преписка око пружања помоћи члановима ради набавке огрева, текстила, животних намирница и др. Записници са годишњих скупштина и седница Управног одбора, Конференција Удружења, документација везана за отплаћивање кредита, позајмица и других финансијских обавеза чланова Удружења, финансијска документација и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Списи су сређени по годинама и бројевима деловодног протокола и по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 136 УДРУЖЕЊЕ БАНОВИНСКИХ ЧИНОВНИКА И СЛУЖБЕНИКА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 141 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БАНОВИНСКИХ ЧИНОВНИКА И СЛУЖБЕНИКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 160 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ АГРОНОМА – СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 144 УДРУЖЕЊЕ ЕКОНОМИСТА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 508 САВЕЗ ДРУШТАВА ГРАДСКИХ СЛУЖБЕНИКА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top