RS 002 F. 147 НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Назив:     НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 147
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1938-1963
Датуми постојања творца:     1938- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 9,41, књига: 80, кутија: 54
Назив/Име ствараоца(лаца):     Научни институт за ратарство и повртарство
Преузимање грађе:     Фонд је примљен у Архив Војводине од Завода за пољопривредна истраживања и Института за пољопривредна истраживања у Новом Саду, у два наврата: 29. априла 1968. године, за период од оснивања Пољопривредне огледне и контролне станице до 1957. године; и 30. децембра 1974. године за период од 1958. до 1963. године, у дужини од 100 m (Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. VI 031.5-17/74 од 30. децембра 1974. године).
Оквир и садржај:     Грађа фонда 147. садржи: деловодне протоколе, именске регистре, евиденције о прегледу расадника, контролнике особља Завода, главне књиге, податке о истраживањима из области оплемењивања и производње биља, контроле семена, заштите биља, податке о истраживањима из области педалогије, агрохемије, фаринологије, шумарства и друго, документација о раду огледних станица у Војводини, административном и финансијском пословању.
Допуне:     Могуће су допуне.
Систем сређивања:     Део фонда сређен је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Од 1958. године преписка је устројена по организационим јединицама. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: персонална документа и финансијска документација.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top