RS 002 F. 148 ШАРЛЕВИЛСКО – СОЛТУРСКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     ШАРЛЕВИЛСКО – СОЛТУРСКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 148
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКА КИКИНДА (КИКИНДА)
Распон грађе:     1941-1944
Датуми постојања творца:     1940-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,09, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Шарлевил – Солтурска водна задруга
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Кикинда, 14.3.1968. године (према примопредајном записнику б.б./1968) архивску грађу и регистратурски материјал у укупној количини од 135 кутија. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 72.
Оквир и садржај:     Списи о изградњи Шарлевилског канала, правила задруге, записници са седница Скупштине, Управног и Саветодавног одбора задруге, одлуке о обављању административних послова, решења о постављању саветодавног одбора, финансијска документација.
Допуне:     У Историјском архиву у Кикинди налази се око 45 метара архивске грађе (из периода 1870-1969 год.) преузете од Водопривредног друштвеног предузећа “Горњи Банат”, Кикинда. Постоји могућност да је Шарлевил-солтурска водна задруга творац дела ове архивске грађе. Такође, постоји могућност да се део грађе ове задруге налази код њеног правног следбеника, Водопривредног друштвеног предузећа “Горњи Банат”.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према “Упутству о сређивању водних задруга” из 1961. године, при чему је грађа подељена је у 3 тематске групе:
1. група Д: Изградња хидротехничких објеката;
2. група Ф: Организациона питања, уредбе, наредбе, одлуке, записници са седница, наименовања;
3. група Г: Економско-финансијска питања.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредби Закона о кулктурним добрима РС, 1994,
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), немачки (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 364 ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 52 ГАЛАЦКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top