RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Назив:     ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 156
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1941-1944
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,80, књига: 2, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Окружно начелство округа банатског, Техничко одељење
Преузимање грађе:     Нема писаних података о преузимању овог фонда у Архив. Зна се да је приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа (данас Владе Војводине) пренет у Сремске Карловце.
Архив Војводине је део регистратурског материјала Техничког одељења Окружног начелства Округа банатског – Петровград који се односи на 1944. годину примио 23.08.2011. године од ЈП “Путеви Србије”, Београд, Одсек Нови Сад, Нови Сад, у количини од 0,001 м списа (Записник о примопредаји архивске грађе II 031.5-10/1-11). Овај пријем је заведен под бројем 406 у књизи улазног инвентара.
Оквир и садржај:     Евиденција аката Аутономног одбора за обнову путне мреже у Банату; партијалник кредита за извођење радова 1941-1944; финансијска документација за изградњу путева, мостова, опрему каменолома у Вршцу и за опрему и поправку других грађевинско-техничких објеката.
Списи Аутономног одбора за обнову путне мреже у Банату и Аутономног одбора за извођење мелиорационих радова у Банату: организација, надлежности; обезбеђивање кадра; одобрење кредита за извођење радова; набавка и превоз грађевинског материјала; извештаји о завршеним радовима и колаудацији.
Списи
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен тематски.
Године 1999. приликом сређивања фонда Ф.168 Аутономни одбор за обнову путне мреже у Банату – Петровград (1942-1944), 1941-1944, утврђено је да он није самосталан фонд, већ саставни део Ф.156, те је грађа Ф.168 у количини од 2 књиге и 2 кутије списа прикључена грађи овог фонда. У тој грађи се такође налазила грађа Аутономног одбора за извођење мелиорационих радова у Банату. Оба одбора су радила у оквиру Техничког одељења.

Фонд је сређен тематски. Није познато када је уништен део списа који недостаје.
Године 1999. приликом сређивања фонда Ф.168 Аутономни одбор за обнову путне мреже у Банату – Петровград (1942-1944), 1941-1944, утврђено је да није самосталан фонд, већ саставни део Ф.156, те је грађа Ф.168 у количини од 2 књиге и 2 кутије списа прикључена грађи овог фонда. У њему се такође налазила грађа Аутономног одбора за извођење мелиорационих радова у Банату. Оба одбора су радила у оквиру Техничког одељења.

Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), немачки (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 42 ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 52 ГАЛАЦКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 44 ПАНЧЕВАЧКО – КОВИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И УРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 61 КНИЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 72 КОВИН – ДУБОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 369 НОВОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 385 ДУНАВСКО – ТАМИШКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top