RS 002 F. 218 ПЛАНСКА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПЛАНСКА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 218
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1952
Датуми постојања творца:     1946-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 10,03, књига: 21, кутија: 79
Назив/Име ствараоца(лаца):     Планска комисија Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Планске комисије АП Војводине примљени су у Архив Војводине од Централне писарнице Извршног Већа АП Војводине 27. маја 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169/1-64, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92) у количини од 10 метара за период 1945-1952. година у регистратурски несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о раду Планске комисије и среских планских комисија; планове производње у свим привредним гранама; планове пољопривредне производње по срезовима; документа о кретању радне снаге и платног фонда; петогодишње планове развоја привреде у Војводини; извештаје о извршењу планова производње привредних, индустријских и других предузећа; планове пољопривредне производње по срезовима; анализе производње индустрије локалног и покрајинског значаја; извештаје о грађевинским радовима на обнови земље и обнови порушених села у Срему; извештаје о инвестицијама у свим ресорима и капиталној изградњи локалног и покрајинског значаја; извештаје о откупу житарица и стоке и друго.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. У оквиру фонда се налази и преписка Главне управе за план која је преузела послове Планске комисије АП Војводине 1951. године. За део фонда су формиране тематске групе (серије) које чине: извештаји о грађевинским радовима и инвестиционој изградњи, извештаји о откупу, извештаји о раду и извршењу плана производње предузећа, биланси, планови пољопривредне производње по срезовима и персонална документа.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 205 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ (ФОНД)

 

Scroll to Top