RS 002 F. 219 КОНТРОЛНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     КОНТРОЛНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 219
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1951
Датуми постојања творца:     1946-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,09, књига: 7, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Контролна комисија Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Нема прецизних података када су архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Контролне комисије АП Војводине примљени у Архив Војводине. Предпоставља се да је регистратурски материјал настао радом Комисије примљен 1964. године заједно са грађом Извршног већа АП Војводине, због чега није састављен посебан записник о примопредаји.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о организационој и персоналној структури творца фонда; извештаје и планове рада појединих инспектората и сектора; извештаје, записнике и друга акта о контроли; документа о контроли откупа и снабдевања житом, месом и масноћом по градским и среским народним одборима; контроли залиха и обезбеђењу снабдевања основним животним намирницама; руковању и трошењу нафте и нафтних деривата; инспекцији пописа стоке; контроли разреза пореза и друго.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је систематизована тематски и прати промене у организационим јединицама регистратуре. Одабрана архивска грађа до 1949. године је сређена у оквиру шест инспектората из којих се састојала Комисија а од 1949-1951. године у оквиру три сектора инспектората.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 196 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 395 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top