RS 002 F. 235 ЗАВОД ЗА ВИНОГРАДАРСТВО И ВОЋАРСТВО

Назив:     ЗАВОД ЗА ВИНОГРАДАРСТВО И ВОЋАРСТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 235
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Распон грађе:     1947-1959
Датуми постојања творца:     1947-1959
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,19, књига: 16, кутија: 14
Назив/Име ствараоца(лаца):     Завод за виноградарство и воћарство
Преузимање грађе:     Део архивске грађе фонда 235. преузео је Пољопривредни архив Нови Сад 1967. године од Института за виноградарство и воћарство, Сремски Карловци (Записник о примопредаји архивске грађе, број 03-86/1 од 05. октобра 1967. године). Други део грађе преузет је у Архиву Војводине 1976. године од Покрајинског завода за виноградарство и воћарство у Сремским Карловцима (Записник о примопредаји архивске грађе, бр. VI 031.5-3 од 15. новембра 1976. године). У Књизи улазног инвентара АВ фонд се налази под бројем 65.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 235. чине: деловодни протоколи, инвентар ствари, главна књига инвентара, инвентар књига, индекс, евиденција прихода, контролник кредита, евиденција кредита, благајнички дневник, књига наредби, књига курсева, конференција и предавања, нормативна акта, записници са колегијума, радних конференција и сл. Завода, планови рада, елаборат о процени основних средстава, унапређење пољопривреде, проучавање виноградарства и воћарства у Војводини, реонизација обрачун, антипероноспорна служба обрачун, производни засади, инвестиције и кредити, тромесечни статистички подаци за службенике, финансијска документација, персонална документа и друго.
Допуне:     Не очекују се промене.
Систем сређивања:     Део фонда сређен је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: нормативна акта, записници са колегијума, радних конференција и сл. Завода, планови рада, елаборат о процени основних средстава, унапређење пољопривреде, проучавање виноградарства и воћарства у Војводини, реонизација обрачун, антипероноспорна служба обрачун, производни засади, инвестиције и кредити, тромесечни статистички подаци за службенике, финансијска документација, персонална документа и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 145 ПОКРАЈИНСКА ВИНОГРАДАРСКО – ВОЋАРСКА СТАНИЦА (ФОНД)
Scroll to Top