RS 002 F. 234 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ
Сигнатура:     RS 002 F. 234
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1971
Датуми постојања творца:     1945-1971
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 10.6, књига: 30, кутија: 78
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за водопривреду
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Повереништва вода примљен је у Архив 1964. године,од Писарнице Извршног већа НС АПВ, заједно са регистратурским материјалом низа других покрајинских органа и установа насталим у периоду 1945-1962. године, записник о примопредаји 01-169/1 од 27.05.1964. У књизи улазног инвентара Архива Војводине, је заведен под редним бројем 92. Претпоставља се да је грађа овог фонда у наредним годинама пристизала са грађом покрајинских органа управе, али не постоје тачни подаци о томе.
Грађа Покрајинског секретаријата за водопривреду је последњи пут преузета 24.04.2013. број примопредајног записника II 031.5-47/2-13, за период, 1961-1989. у количини од 1,13 метара, од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора.
Оквир и садржај:     Грађа садржи: наредбе, расписи и друга општа акта, персонална документа службеника, документа о финансијском пословању, записници са седица управних одбора и скупштина водних управа, извештаји о раду и стању водних управа, хидросистеми- питања пловидбе, мелиорације, режим вода, одбрана од поплава, документа о раду машинских радионица, о набавци икоришћењу погонског материјала, документа о раду хидрометеоролошке службе(кишомерне и водомерне станице), документа о извођењу радова на рекама, каналима, насипима, мостовима и др. Табеларни прегледи и извештаји о уништеним и оштећеним хидротехничким објектима за време рата, документа о изградњи административне зграде Повереништва вода и стамбених зграда, инвестиције, разно.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Када се почело са сређивањем регистратурског материјала Повереништва вода, установљено је да ово Повереништво садржи регистратурски материјал ранијег Хидротехничког одсека који се раније налазио у саставу Војне управе за Банат, Бачку и Барању, Одељења грађевинско-техничког ГНООВа, Одељења за грађевине ГИО НС АПВ и Повереништва за пољопривреду и шумарство ГИО НС АПВ. Материјал је у регистратури Повереништва вода био сређен по тематским групама и серијама докумената те је овај принцип сређивања прихваћен и у Архиву Војводине. Грађа настала радом Хидротехничког одсека Војне управе за Банат, Бачку и Барању, Одељења грађевинско-техничког ГНООВа, Одељења за грађевине ГИО НС АПВ, Повереништва за пољопривреду, Повереништва вода, Секретаријата за водопривреду сматра се једним фондом пошто је грађа јединствена по својој садржини.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top