RS 002 F. 296 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 296
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1967
Датуми постојања творца:     1953-1992
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 31,62, кутија: 262
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински завод за друштвено планирање
Историјат фонда/збирке:     Део грађе фонда Завод за друштвено планирање АПВ примљен је у Архив Војводине 1968. године, за период 1953. до 1967. године. Други део преузет је од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа 1980. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-880 од 8. октобра 1980. године) у дужини од 0,5 m. У Књизи улазног инвентара овај део грађе заведен је под бројем 190. Последњи део за период од 1963. до 1992. године преузет је од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора (Записник о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-522-13 од 29. априла 2013. године), у дужини од 2,10 m. У Архиву је извршен преглед регистратурског материјала, одабирање архивске грађе и њено сређивање.
Преузимање грађе:     Део грађе фонда Завод за друштвено планирање АПВ примљен је у Архив Војводине 1968. године, за период 1953. до 1967. године. Други део преузет је од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа 1980. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-8/80 од 8. октобра 1980. године) у дужини од 0,5 m. У Књизи улазног инвентара овај део грађе заведен је под бројем 190. Последњи део за период од 1963. до 1992. године преузет је од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора (Записник о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-52/2-13 од 29. априла 2013. године), у дужини од 2,10 m.
Оквир и садржај:     Грађа фонда 296. садржи: податке о потребама за биљним и сточарским производима у Војводини за људску исхрану, за исхрану стоке и сетву, о откупу млека, сена и сламе, откупу говеда, откупу свиња, воћа и поврћа, о народном дохотку у пољопривреди Војводине, о обавезној испоруци белих жита, узгоју живине, о ергелама и рибарским газдинствима, прехрамбеним комбинатима, индустријској производњи у Војводини и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда 296. сређена је по принципу слободне провенијенције, тематски по годинама и унутар тога по групама. Израђено је 1716 архивских јединица.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 321 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 495 ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ (ФОНД)
Напомена :     У фонду 296. налазе се кутије архивске грађе нумерисане од 1 до 189. За тај део фонда израђен је сумарни инвентар и грађа је аналитички обрађена. На крају фонда налазе се две кутије несређене грађе. Поред тога, фонд има још 70 кутија у којима је грађа поново нумерисана од броја 1.

 

Scroll to Top