RS 002 F. 32 ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ

Назив:     ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ
Сигнатура:     RS 002 F. 32
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1851-1865
Датуми постојања творца:     1851-1865
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 47, књига: 637, кутија: 107
Назив/Име ствараоца(лаца):     ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ – ТЕМИШВАР
Историјат творца:     После формирања политичке управе за Српско Војводство и Тамишки Банат 18.11.1849. године са седиштем у Темишвару, почињу се формирати и остали органи управе на том подручју. Тако је 1851. године формирана и Финансијска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Финансијска управа је била подређена директно Министарству финасија у Бечу.
Историјат фонда/збирке:     Основне податке о фонду даје др Фердо Хауптман у чланку “Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати” у Гласнику архива и Друштву архивиста Босне и Херцеговине, Сарајево 1961.
1982. године Комисија за верификацију листа категорија безвредног регистратурског материјала и листа одабране архивске грађе у архивима у САП Војводини направила је предлог и попис категорија за излучивање из фонда Земаљска финансијска дирекција за Српско Војводство и Тамишки Банат, за период од 1850-1855. године. Одлучено је да се могу излучити помоћне књиге, као и оштећене књиге основне евиденције о актима – предметима јер су због новог поретка у одлагању предмета помоћне књиге изгубиле функцију.
Фонд је архивистички сређен, урађен је сумарни инвентар и белешка о фонду.
Преузимање грађе:     Фонд се до 1960. године налазио у Мађарском државном архиву у Будимпешти, кад је предат Архиву Војводине.
Оквир и садржај:     Списи пореског звања, признанице и потврде, ревизија благајничких завршних рачуна, пописи шкартиране грађе, максимирање цена животних намирница, одређивање таксе за со, барут, шалитру; нове цене за увезену тканину, свилу, поштанске таксе; игра на срећу-лото; попис уплаћене мостарине, цестарине, попис становништва; судске казне; попис црквених оставштина, попис сирочади и нахочади; државна штампарија; забране појединих књига; попис шума, унапређење шума, сађење брзо растућих младица, дудова, свиларство; чување благајне; одређивање финасијске страже.
Систем сређивања:     Грађа је регистратурски сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива Војводине.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)

 

Scroll to Top