RS 002 F. 325 ПОКРАЈИНСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА

Назив:     ПОКРАЈИНСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА
Сигнатура:     RS 002 F. 325
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1954-1978
Датуми постојања творца:     1962- регистратура је жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 13,50, књига: 10, кутија: 120
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска привредна комора
Преузимање грађе:     Преузимање грађе Покрајинске привредне коморе је вршено у више наврата.
Први пријем је извршен између Пољопривредног архива и Коморе 1967. године (међутим припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине 1968. године, Архив Војводине је, као правни следбеник, преузео сву њену грађу). Овај пријем је, према Списку предмета и материјала из документације издвојених за расход (Пољопривредни архив бр. 03-39/1), извршен 06.03.1967. године.
Према извештају Архива Војводине о извршењу програма рада у 1969. години од 07.01.1970.(Ф.121 05-1104/69), у току године је од Покрајинске ривредне коморе преузето око 80 метара архивске грађе. О овоме сведочи и Списак предмета и материјала из документације издвојених за предају Историјском архиву САП Војводине, Покрајинске привредне коморе бр. 61-654/1969.
Према записнику о примопредаји архивске грађе између Архива Војводине и Покрајинске привредне коморе у Новом Саду од 12.01.1972. године (Ф.121 031.5-3/1-72), примљена је грађа Привредне коморе за период 1956-1966. и билтени Савезног завода за статистику за период 1937-1968. у укупној дужини од 9 метара. Овај пријем је заведен у улазном инвентару Архива Војводине, под бројем 143.
Према записнику о примопредаји архивске грађе између Архива Војводине и Привредне коморе Војводине од 13.05.1980. године (Ф.121 031.5-3/1980), примљена је грађа Привредне коморе односно ликвидираних среских комора, која је настала 1965. године и грађа бивших комора које су ушле у њен састав, у укупној дужини од 0,5 метара.
Оквир и садржај:     Евиденција аката; нормативна акта; записници управног одбора; записници Претседништва; персонална документа; финансијска документа; подаци о раду Коморе и њених савета од оснивања до 1966. године; публикације које су сакупиле бивше реонске коморе, Пољопривредна (Пољопривредно-шумарска) комора, Трговинска комора, Занатска комора, Угоститељска комора, као и Покрајинска привредна комора.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по принципу провенијенције.
Део списа представља преписку која је одложена хронолошки, у оквиру године по организационим јединицама, те према бројевима деловодног протокола.
Већи део фонда (око 95 кутија) чине публикације ове Коморе и комора које су ушле у њен састав. Њима су дати бројеви архивских јединица (А.Ј.: 1-1878), те је за њих израђен аналитички инвентар и предметно-географски регистар у облику картица.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Предметни регистар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 247 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 284 ТРГОВИНСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 291 УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 300 ПОЉОПРИВРЕДНО – ШУМАРСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 495 ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ (ФОНД)

 

Scroll to Top