RS 002 F. 326 ДРУШТВО АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ДРУШТВО АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 326
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1962-1992
Датуми постојања творца:     1962- Друштво је престало са радом 1992. године, рад Дру
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,5, књига: 4, кутија: 22
Назив/Име ствараоца(лаца):     Друштво архивских радника Војводине
Преузимање грађе:     Не постоје подаци о пријему архивске грађе овог фонда у Архив.
Оквир и садржај:     Евиденције аката, нормативна акта, записници и материјали са седница Друштва, извештаји о раду и програми рада Друштва, материјали са стручних саветовања архивских радника Војводине, материјали Савеза друштава архивских радника Југославије, материјали Друштва архивских радника СР Србије, завршни рачуни ДАРВ-а, спомен плакета ДАРВ-а,значке ДАРВ-а, разно.
Допуне:     Очекују се накнадне допуне
Систем сређивања:     Већи део грађе је сређен по годинама и бројевима деловодног протокола, мањи део чине тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 121 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 446 ЗАЈЕДНИЦА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 451 ЗАДРУЖНИ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 336 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Aрхив Србије,•Друштво архивских радника Србије – Београд 1954-1971

 

Scroll to Top