RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ

Назив:     МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ
Сигнатура:     RS 002 F. 34
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1854-1861
Датуми постојања творца:     1854-1861
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4, књига: 10, кутија: 36
Назив/Име ствараоца(лаца):     Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат; Земаљска комисија за персонална питања мешовитих среских служби; Landes Commission für die Personalangelegenheiten der gemischten Bezirksämter
Историјат творца:     Нови систем политичке и судске администрације Војводства и Баната ступио је у делатност 30. маја 1854. године на основу наредаба Министарства унутрашњих послова и Министарства правосуђа („Reichs-Gesetz-Blatt für Kaiserthum Oesterreich”, Jahrgang 1854, Stc. XIII, № 91 и 94). На тај начин је испуњен циљ Земаљске организационе комисије (Архив Војводине, Нови Сад, „Ф.33 Српско-Банатска земаљска комисија за организациона питања (Serbischbanater k. k. Оrganisierungs-Landescommission) – Темишвар (Temesvar) (1853-1854), 1852-1854”), па је она укинута, а њен рад је наследила Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат руководећи радом новооснованих среских служби.
Укидање Земаљске организационе комисије и оснивање Мешовите комисије извршено је на основу одлуке Министарства унутрашњих послова од 28. јула 1854. године (Ф.33, а. ј. 1085), а реализација одлуке је предвиђена за 1. август 1854. године. Међутим, Земаљска организациона комисије је решавала предмете све до септембра иако је већ била основана Мешовита комисија. Такође, у фонду Земаљске организационе комисије постоји мањи број предмета „прелазног периода” (Нпр: Ф.33, а. ј. 1036, 1049, 1059 и др.), који су потписани од стране Мешовите комисије, а заведени са сигнатуром Земаљске организационе комисије и у књизи протокола ове комисије. Најстарији предмети у фонду Ф.34 носе датум 7. август 1854. године, а најмлађи 30. јануар 1861. године.
Мешовите комисија је основана са циљем управљања радом сталних мешовитих политичко-судских среских служби, које је успоставила Земаљска организациона комисија. Одлучивала је о сменама и постављењима службеника, о смештају службених органа у одговарајуће зграде, одобравала годишње одморе и позајмице службеницима и сл.
Чланови Мешовите комисије су били саветник Врховног земаљског суда др Ђорђе Стојаковић, саветник Врховног земаљског суда Франц Христоф (Christoph) и намеснички саветници Зигмунд Хибер (Hueber) и Антон Прибгл.
Комисија је имала и Предсеништво које је радило од 1856. до 1861. године, а решавало наименовања службеника и руководило истражним поступцима против службеника који су оптужени за прекршаје и кривична дела.
Радом комисије је управљао намесник Српског Војводства и Тамишког Баната.
Историјат фонда/збирке:     Архивска грађа Mешовите комисије је преузета од архива из Мађарске. Грађа је била сређена у 48 инвентарних јединица. Што се тиче Председништва: 7 кутија списа под бројевима 164-170 и 4 књиге индекса протокола и пренотационих табака без посебне сигнатуре; а општи послови Комисије: 28 кутија списа под бројевима 373-400 и 9 књига неозначених бројеваима („Српска Војводина и Тамишки Банат (Попис материјала примљеног из Мађарске)”, стр. [44-47).
Поменута архивска грађа је у Архиву Војводине сређена у фонд „Ф.34 Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамшки Банат (Gemischte Landes Commission für Die serbische Woiwodshcaft und das temeser Banat) – Темишвар (Temesvar) (1854-1861), 1854-1861”, чији сумарни инвентар, израђен 1989. године, говори о 46 инвентарних јединица обележених континуираним бројевима: књиге протокола и индекса протокола Председништва (1-2), књиге протокола и индекса протокола Комисије (3-10), списи Председништва (11-16) и општи списи Комисије (17-46).
Преузимање грађе:     Архивска грађа фонда Ф.34 је преузета реституцијом од архива из Мађарске 1960. године, а према мировном уговору из 1947. године и Споразума из 1958. године (Фердо Хауптман, „Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати”, у: „Гласник архивâ БиХ”, 1, Сарајево, 1961, стр. 29-30, 47-50). Она је, по попису реституисаног садржаја („Забелешке о састанку одржаном у Државном секретеријату за иностране послове (Служба за правне послове и међународне уговоре) на дан 15. јула 1960. године ради расподеле архивског материјала примљеног од НР Мађарске на основу Споразума од 3. јуна 1958. године”, Државни секретеријат за иностране послoве и међународне уговоре, пов. бр. 92232/2. Београд, 23. јули 1960. године.), припадала архивској грађи заведеној као Архив Намесништва Српске Војводине и Тамишког Баната 1849-1861, а збирни инвентар за реституисане фондове Војводства („Српска Војводина и Тамишки Банат (Попис материјала примљеног из Мађарске)”, стр. [44-47]) показује да је Архиву Војводине (тада Државна архива АПВ у Сремским Карловцима) предата 17. јула 1960. године.
Оквир и садржај:     Подаци о ради мешовитих политичко-судских среских служби Српског Војводста и Тамишког Баната основаних 1854. године.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је у процесу ревизији. Према калсификационом плану и методском упутству фонд ће садржити два подфонда: 1. Президијалне списе и 2. Опште списе. У првом подфонду налазиће се 6 среија докумената, према години настанка документа, а у другом подфонду 8 серија, 7 према години настанак предмета и једна тематска серија.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и добро је сачувана осим књиге и неколико предмета за лечење.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА (ФОНД)
RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ (ФОНД)
RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Зоран Стевановић: „Нацрт историјске белешке могућег обједињеног фонда на основу истраживања у архивској мрежи Војводине и примера фондова из периода Српског Војводства и Тамишког Баната”, у: „Зборник радова са саветовања, Нови Сад, 17-18. децембар 2009. године”, Друштво архивских радника Војводине, Нови Сад, 2010.
Зоран Стевановић: „Процес организације власти у Војводству Србија и Тамишки Банат”, у: „Споменица Историјског архива Срем”, бр. 12, Историјски архив Срем, Сремска Митровица, 2013.

 

Scroll to Top