RS 002 F. 35 ДРУШТВО ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Назив:     ДРУШТВО ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 35
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1779-1954
Датуми постојања творца:     1861-1954
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,37, књига: 3, кутија: 17
Назив/Име ствараоца(лаца):     Друштво за Српско народно позориште
Преузимање грађе:     Грађа фонда 35. за период 1852-1908, према подацима из Досијеа фонда, преузета је 28. јануара 1927. године (Записник о примопредаји архиве Друштва за Српско народно позориште, бр. 34/1927). Не постоје подаци о количини преузете грађе.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 35. чине: документа о оснивању ДСНП и позоришне трупе СНП-а, записници са годишњих скупштина и акта Главне скупштине, записници и акта Управног одбора, записници и акта Позоришног одбора, записници и акта Економског одбора, преписка Јована Ђорђевића, грађа о раду других позоришта, попис гардеробе, лист “Позориште”, позоришни плакати и афише (СНП-а и других позоришта) и друго.
Допуне:     Очекују се допуне.
Систем сређивања:     Већи део фонда 35. сређен је тематски и унутар тога хронолошки. Део фонда је сређен према тематским групама, које чине: дупликати плаката и афиша и остале документације о раду ДСНП, СНП-а, Војводђанског позоришта и НП у Суботици, непозоришна преписка: Ђорђе Натошевић, Никола Ђ. Вукичевић, остала преписка и друго. Извршен је преглед, идентификација и сређивање помоћних архивских књига.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Регеста
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа ван архива:     Музеј Војводине – Одсек за старију и културну историју
Матица српска – Рукописно одељење
Позоришни музеј Војводине
Српско народно позориште

 

Scroll to Top