RS 002 F. 351 ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА

Назив:     ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА
Сигнатура:     RS 002 F. 351
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ЗРЕЊАНИН
Распон грађе:     1954-1979
Датуми постојања творца:     1954-1977
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 24,15, књига: 64, кутија: 164
Назив/Име ствараоца(лаца):     Виша педагошка школа
Преузимање грађе:     Грађа фонда 351. у Архив Војводине примљена је од Више педагошке школе у два наврата: 1979. године (Записник о примопредаји архивске грађе, број VII 031.5-2/1-79 од 2. марта 1979. године) у дужини од 120 m и 1980. године (Записник о примопредаји архивске грађе, број VII 031.5-1/80 од 22. јануара 1980. године)у дужини од 0,50 m. У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд је заведен под редним бројевима 174 и 183.
Оквир и садржај:     Фонд 351. чине: досијеи студената, досијеи ванредних студената, стручни испити, нормативна акта, статути, систематизације и промене радних места, записници са седница Управе, Већа, радних колектива, Збора радних људи, Наставничког већа, годишњи извештаји о раду, завршни рачуни, наставно особље, студенти – конкурси за упис студената, сведочанства о завршеној средњој школи, здравствена заштита, Савез студената, испити – пријемни, редовни, стручни, испитне пријаве, пописне листе инвентара, Статут, персонална документа, изградња зграде ВПШ, М-4 обрасци, платни спискови и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда 351. сређена је једним делом по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део сређен је по принципу слободне провенијенције, по тематским групама и серијама по врстама докумената, по азбучном реду и годинама у оквиру серије или групе. Тематске групе чине: досијеи студената, досијеи ванредних студената, стручни испити, нормативна акта, статути, систематизације и промене радних места, записници са седница Управе, Већа, радних колектива, Збора радних људи, Наставничког већа, годишњи извештаји о раду, завршни рачуни, наставно особље, студенти – конкурси за упис студената, сведочанства о завршеној средњој школи, здравствена заштита, Савез студената, испити – пријемни, редовни, стручни, испитне пријаве, пописне листе инвентара, Статут, персонална документа, изградња зграде ВПШ, М-4 обрасци, платни спискови и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 304 ВИША ШКОЛА ЗА УПРАВУ И СОЦИЈАЛНИ РАД (ФОНД)
RS 002 F. 341 ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА (ФОНД)

 

Scroll to Top