RS 002 F. 373 ЗБИРКА КАРАТА И ПЛАНОВА

Назив:     ЗБИРКА КАРАТА И ПЛАНОВА
Сигнатура:     RS 002 F. 373
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1718-1956
Обим и носач записа јединице описа:     архивска јединица: 1134
Историјат фонда/збирке:     Збирка је настала у Архиву у годинама после Другог светског рата. Образована је од карата, планова и скица којима није могла бити утврђена фондовска припадност, али и од карата и планова издвојених из архивских фондова у току првобитног послератног сређивања. Првобитно инвентарисање (попис) архивских јединица Збирке започето је 1960-их година, а привремени инвентар израђен је 1965. године. У исто време вршена је израда именског, географског и предметног регистра који због каснијих ревизија сређивања и сравњивања вршених у Збирци нису употребљиви.
Сређивање Збирке вршено је и током 1970-их и 1980-их. Накнадна сређивања су била условљена и накнадним улагањем новопронађених предмета у Збирку. Током 1990-их извршена је аналитичка обрада архивских јединица, као и израда белешке о Збирци. Збирка је првобитно била подељена на серије, а 2007. године извршено је обједињавање серија, када Збирка добија садашњи изглед. Истом приликом израђен је нов сумарни инвентар који садржи шире податке о архивским јединицама (сумарно-аналитички инвентар). Године 2007. извршено је и скенирање ове грађе.
Збирка садржи 1134 архивске јединице (предмета) изнумерисаних у континуитету почев од редног броја један. Изван Збирке се налази одређен број карата и планова, накнадно пронађених које је потребно уложити у Збирку.
Преузимање грађе:     Збирка је образована од карата, планова и скица којима није могла бити утврђена фондовска припадност, али и од карата и планова издвојених из архивских фондова у току првобитног послератног сређивања.
У новије време од архивске грађе преузете од стране Архива Војводине, одређен број предмета и докумената је предвиђен за накнадно улагање у Збирку (записник о примопредаји архивске грађе од стране ЈП Путеви Србије (Одсек Нови Сад) Архиву Војводине, од 23. августа 2011. године (број II 031.5-15/1-11); записник о примопредаји архивске грађе од стране Марије Дондур из Новог Сада Архиву Војводине, од 10. октобра 2006. године (број II 031.5-9/2-06)).
Оквир и садржај:     Збирка садржи планове градова, улица, стамбених зграда, цркава, касарни, болница, угоститељских објеката, школа. У грађи Збирке се налазе и катастарске карте, карте ораница, острва, пашњака, винограда, као и планови путева, мостова, река, железничких пруга, индустријских колосека, електричних централа. Такође, могу се пронаћи и карте са приказом распореда и распрострањености верских заједница, као и приказом ратних операција и заробљеничких логора. Збирка садржи и административне, географске, демографске карте и мапе Краљевине Угарске, Српског Војводства и Тамишког Баната, Торонталске и Бачко-бодрошке жупаније, појединих делова Европе, итд. Поједине карте и планови поседују текстуалне прилоге.
Допуне:     Очекују се накнадне допуне. Изван збирке се налази одређен број карата и планова, накнадно пронађених, које је потребно уложити у исту.
Систем сређивања:     Збирка је сређена хронолошки. У збирци се налази укупно 1134 архивске јединице (предмета) изнумерисане у континуитету почев од редног броја један.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, (1994).
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), мађарски (латиница), латински (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру, картону, платну. Карте и планови су различитог формата. Грађа је делимично оштећена.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Србије, Збирка географских карата
Историјски архив Кикинде, Збирка мапа и планова
Историјски архив Бела Црква, Збирка географских мапа и карата
Историјски архив Бела Црква, Збирка планова
Историјски архив Зрењанин, Збирка карата и планова
Историјски архив Сомбор, Збирка планова и пројеката
Историјски архив Суботица, Картографска збирка
Историјски архив Сомбор, Збирка карата
Историјски архив Панчево, Збирка мапа и планова
Scroll to Top