RS 002 F. 372 СРПСКА ТРГОВАЧКА БАНКА Д.Д.

Назив:     СРПСКА ТРГОВАЧКА БАНКА Д.Д.
Сигнатура:     RS 002 F. 372
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1920-1948
Датуми постојања творца:     1905-1948
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,51, књига: 6, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Српска трговачка банка д.д.
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Српске трговачке банке д.д. у Новом Саду примљени су у Архив Војводине у два наврата. Прва примопредаја је извршена 19. октобра 1962. године од Архива среза Нови Сад (Записник о примопредаји бр. 02-284/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 38) када је заједно са грађом Српске банке д.д. филијала Нови Сад примљен и 1 метар грађе Српске трговачке банке. Друга примопредаја је извршена 12. октобра 1972. године (Записник о примопредаји бр. VI 31.5-12, примопредаја није заведена у књигу улазног инвентара) и тада је од Историјског архива Града Новог Сада примљен и део грађе Српске трговачке банке д.д. за 1920-1948. годину, заједно са грађом других фондова предатих Архиву Војводине.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; записнике Управног одбора; скупштинске списе; документа о раду Управног и Цензорског одбора; регистровање у суду; извештаје о раду; главну књигу текућих рачуна Банке, завршне рачуне; документа о ликвидацији Банке; персонална документа и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције тако што су формиране тематске групе (серије) које чине: правила, скупштински списи, документа о раду Управног и Цензорског одбора, извештаји о раду, документа делатности, завршни рачуни, ликвидација и персонални документи.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 62 СРПСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ, ВОЈВОЂАНСКЕ ФИЛИЈАЛЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top