RS 002 F. 384 КРСТУР – ВРБАШКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     КРСТУР – ВРБАШКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 384
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     РУСКИ КРСТУР
Распон грађе:     1883-1945
Датуми постојања творца:     1882-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,40, књига: 17, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Крстур – врбашка задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор и из ње је издвојена грађа од које је образован овај фонд.
Оквир и садржај:     Правила и друга нормативна акта, записници о примопредаји Крстур-врбашке и “Пекла” водне задруге, записници са седница Скупштине и одборских седница, расписи, списи о одбрани од поплаве 1940. године, списи Мађарског краљевског културно-инжињерског звања у Будимпешти и Сомбору, списи Речно-инжењерског одељка у Сомбору, списи Војне команде среза Кула, техничка документација, евиденције наплате водоплавног доприноса и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према тематском принципу, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top