RS 002 F. 385 ДУНАВСКО – ТАМИШКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     ДУНАВСКО – ТАМИШКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 385
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПАНЧЕВО
Распон грађе:     1922-1945
Датуми постојања творца:     1922-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,22, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Дунавско-тамишка водна задруга
Историјат фонда/збирке:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Панчево предао је Пољопривредном архиву, Нови Сад (према примопредајном записнику бр. 03-94/2-1967) архивску грађу и регистратурски материјал више водних заjeдница и предузећа, међу којима и грађу Дунавско – тамишке водне задруге.
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), грађа је пренета у Архив Војводине. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем заведен је под редним бројевима 83 и 84. Према подацима из “Извештаја о извршењу програма рада за 1968. годину” Архива Војводине (Ф.121. 01-64/1968), од Рејонског погона Панчево преузето је укупно 186 књига и 274 кутија архивске грађе.
Архив Војводине преузео је 1978. год. од Хидросистема ДТД – Водопривредне организације “Шајкашка”, Нови Сад (према примопредајном записнику бр. 031.5-1/1978 од 6.3.1978.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга које су биле правни претходници овог предузећа, међу којима и део грађе Дунавско-тамишке водне задруге.
Оквир и садржај:     Нормативна акта, комисијски извештај о прегледу извршених мелиорационих радова, ситуација Дунавско-тамишке водне задруге (карта), техничка документација, финансијска документација и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа сређена у оквиру тематских група, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредби Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 370 ПАНЧЕВАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)
Scroll to Top