RS 002 F. 383 БЕЗДАН – ОСТРВО ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА

Назив:     БЕЗДАН – ОСТРВО ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 383
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БЕЗДАН
Распон грађе:     1915-1942 (недостају 1916- 1930, 1932-1934. и 1936-1940. г.)
Датуми постојања творца:     1883-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,14, кутија: 1, свежањ: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бездан-острво задруга за заштиту од поплаве и одвађање унутарњих вода
Преузимање грађе:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор, предао је Пољопривредном архиву, Нови Сад, (према примопредајном записнику бр. 03-94/2-1967 од 4.3.1968. год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга, заjeдница и предузећа, међу којима и грађу Бездан-острво задруге за заштиту од поплаве и одвађање унутарњих вода. Грађа је примљена у несређеном стању, без података о количини. Исте године (1968) Пољопривредни архив је припојен Архиву Војводине у Сремским Карловцима, те је овај фонд пренет у Архив Војводине. Пријем је заведен под бројем 64 i 75 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Правила задруге, записници са седница Скупштине и Управног одбора задруге, списи Министарског повереника за Бездан-острво задругу, поседовни листови површина за заштиту од поплаве и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Сомбору (од 7.12.2007. год.) Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река “Дунав и Тиса”, Сомбор, и Водопривредно предузеће “Западна Бачка”, Сомбор, поседују архивску грађу из периода од 1930., односно 1945. године. Постоји могућност да је део те грађе настао радом ствараоца овог фонда.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа у количини од 0,16 метара сређена је у оквиру тематских група, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредби Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 453 СОМБОРСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top