RS 002 F. 388 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СА ОГРАНИЧЕНИМ ЈЕМСТВОМ

Назив:     САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СА ОГРАНИЧЕНИМ ЈЕМСТВОМ
Сигнатура:     RS 002 F. 388
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1941-1947
Датуми постојања творца:     1941-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,58, књига: 7, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез земљорадничких задруга са ограниченим јемством
Историјат фонда/збирке:     Грађа Савеза земљорадничких задруга са ограниченим јемством – Петровград је у Архиву Војводине издвојена приликом сређивања грађе Савеза земљорадничких задруга као задруга са ограниченим јемством – Нови Сад (фонд 124 Архива Војводине). Подаци о датуму издвајања грађе нису расположиви. У периоду пре пријема у Архив Војводине и издвајања, грађа оба савеза се налазила у згради Дирекције Задружног савеза Војводине у Новом Саду. Након што је 1951. године правни наследник Задружног савеза Војводине, Савез земљорадничких задруга АП Војводине, основао Задружни архив, грађа је предата том Архиву и смештена у просторије у згради Дирекције хидросистема Дунав-Тиса-Дунав у Новом Саду. Грађа је остала у истим просторијама и након 1960. и укидања Задружног архива, као и након 1963. године, када је прешла у надлежност новооснованог Пољопривредног архива.
Преузимање грађе:     Када се 1968. године Пољопривредни архив спојио са Архивом Војводине, у потоњи је пренета, поред остале, и грађа Савеза земљорадничких задруга са ограниченим јемством – Петровград.
Оквир и садржај:     Акта у вези са оснивањем, регистрацијом и организацијом рада Савеза; записник Надзорног одбора; извештаји о раду Надзорног и Управног одбора; именици и спискови задруга чланица; документација задруга чланица; финансијска документација; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по тематским групама, односно серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), немачки (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 124 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА КАО ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Србије, Главни савез српских земљорадничких задруга (1895-1947), 1917-1947.

 

Scroll to Top